متن عنوان دلخواه برای نمونه کارها

متن عنوان ثانویه دلخواه برای نمونه کارها

لوله های داربستی (Scaffold cans)

اندازهدسته بندی: لوله داربستی

تاریخ : 1396

زمینه همکاری : شرکت mmk روسیه، فولاد مبارکه اصفهان، ArcelorMittal لوکزامبورگطراحی سایت